Θέσεις πρακτικής άσκησης με προοπτική εξέλιξης
13/09/2019

Προσφέρω στην υγεία

Η πανδημία του COVID-19, δημιούργησε τεράστιες ανάγκες στις υποδομές υγείας. Για να βοηθήσουν στην κάλυψη αυτών των αναγκών, πολλές επιχειρήσεις ανέλαβαν δράση και πρόσφεραν είτε οικονομική βοήθεια, είτε υλικοτεχνική υποδομή.

H AS HELLAS ένωσε τις δυνάμεις της με άλλες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα «Προσφέρω στην Υγεία», του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Το ποσό που συγκεντρώθηκε, κατευθύνθηκε στα νοσοκομεία αναφοράς της Θεσσαλονίκης (Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ)  και του Κιλκίς (Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς), με την αγορά απαραίτητου ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες κυρίως στις ΜΕΘ και ΜΑΦ.

Η AS HELLAS αντιλαμβάνεται και αγκαλιάζει την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δεσμεύεται για την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της σε αυτή την παγκόσμια δοκιμασία.