01/01/2009

Σύστημα πυρανίχνευσης & πυροπροστασίας–I.M.Βατοπεδίου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εγκατάσταση βελτιστοποιημένου συστήματος πυρανίχνευσης και πυροπροστασίαςSiemens στη Μονή Βατοπεδίου. Η συνεργασία του τομέα Siemens Building Technologies και του τομέα Κτιριακού Αυτοματισμού της […]