Αυτοματισμοί


ΕνέργειαΗ AS Automation System Hellas διαθέτει εμπειρία άνω των 10 ετών στην αυτοματοποίηση εγκαταστάσεων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας έχοντας εκτελέσει περισσότερα από 30 σχετικά έργα. Συνεργάζεται υπεργολαβικά με εταιρίες εγκατάστασης μονάδων παραγωγής ενέργειας και αναλαμβάνει την πλήρη αυτοματοποίηση του εξοπλισμού προσφέροντας βέλτιστη λειτουργία.

Τροφοδοσία με καύσιμο γεννητριών, παρακολούθηση λειτουργίας, έλεγχος φορτίων και τηλεχειρισμός λειτουργούν αρμονικά υπό την συνεχή επιτήρηση και έλεγχο του λογισμικού της AS Automation System Hellas.
Τα συστήματα μας αποτελούνται από PLC τελευταίας τεχνολογίας. Η κεντρική διαχείριση γίνεται από συστήματα SCADA με απεικόνιση και έλεγχο του εξοπλισμού της εγκατάστασης καθώς και συλλογή και καταγραφή δεδομένων. Ο χειριστής έχει πλήρη πρόσβαση στις παραμέτρους λειτουργίας.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας προσφέρουμε τα εξής:

  • Ανάπτυξη αυτοματισμού παρακολούθησης και ελέγχου
  • Θέση σε λειτουργία εγκατάστασης αυτοματισμού
  • Εγκατάσταση λογισμικού αναφορών προς τη διοίκηση
  • Τεκμηρίωση εγκατάστασης αυτοματισμού, εκπαίδευση και καθοδήγηση χειριστών
  • Υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
  • Εργασίες συντήρησης εγκατεστημένου εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα για το πιο πρόσφατο έργο μας


Ειδικές εφαρμογές φωτοβολταϊκών


Βελτιστοποιήστε την κίνηση tracker με χαμηλό κόστος επένδυσης

Η AS Automation System Hellas εκτός από τη δυνατότητα παροχής λύσεων αυτοματισμού για μεγάλα έργα παραγωγής ενέργειας, παρέχει λύσεις για τον έλεγχο της παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου (PV tracker automation). Οι λύσεις μας αφορούν αυτοματισμό για την κίνηση tracker σε ένα ή δύο άξονες.