Αυτοματισμοί


Βιομηχανική ΨύξηΒελτιστοποιήστε την λειτουργία και εξοικονομήστε ενέργεια

Η AS Automation System Hellas διαθέτει εμπειρία άνω των 10 ετών στην αυτοματοποίηση μεγάλων εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης (μηχανοστάσια και ψυκτικοί θάλαμοι) έχοντας εκτελέσει περισσότερα από 50 σχετικά έργα. Συνεργάζεται υπεργολαβικά με εταιρίες εγκατάστασης εξοπλισμού βιομηχανικής ψύξης και αναλαμβάνει την πλήρη αυτοματοποίηση του εξοπλισμού προσφέροντας βέλτιστη λειτουργία με εξοικονόμηση ενέργειας.

Συμπιεστές, συμπυκνωτές, διαχωριστές, αντλίες, τράπεζες πάγου, κλιματιστικές μονάδες (AHU), θάλαμοι ψύξης και κλιματισμού λειτουργούν αρμονικά υπό την συνεχή επιτήρηση και έλεγχο του λογισμικού της AS Automation System Hellas. Τα συστήματα μας αποτελούνται από PLC τελευταίας τεχνολογίας. Η κεντρική διαχείριση του ψυχροστασίου γίνεται από συστήματα SCADA με απεικόνιση και έλεγχο του εξοπλισμού της εγκατάστασης καθώς και συλλογή και καταγραφή δεδομένων. Ο χειριστής έχει πλήρη πρόσβαση στις παραμέτρους λειτουργίας.

Ειδικά για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις προσφέρουμε τα εξής:

  • Ανάπτυξη αυτοματισμού παραγωγής
  • Θέση σε λειτουργία ψυκτικής μονάδας
  • Εγκατάσταση λογισμικού αναφορών προς τη διοίκηση
  • Τεκμηρίωση εγκατάστασης, εκπαίδευση και καθοδήγηση χειριστών
  • Υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
  • Εργασίες συντήρησης εγκατεστημένου εξοπλισμού
  • Εργασίες συντήρησης εγκατεστημένου εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων