Αυτοματισμοί


ΔιυλιστήριαΗ AS Automation System Hellas διαθέτει εμπειρία άνω των 10 ετών στην αυτοματοποίηση βοηθητικών εγκαταστάσεων διυλιστηρίων με εξειδικευμένη εμπειρία σε αυτοματισμό μονάδων ελέγχου εκπομπών αερίων.
Τα συστήματα μας αποτελούνται από PLC τελευταίας τεχνολογίας. Η κεντρική διαχείριση γίνεται από συστήματα SCADA με απεικόνιση και έλεγχο του εξοπλισμού της εγκατάστασης καθώς και συλλογή και καταγραφή δεδομένων. Ο χειριστής έχει πλήρη πρόσβαση στις παραμέτρους λειτουργίας.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων προσφέρουμε τα εξής:

  • Ανάπτυξη αυτοματισμού παρακολούθησης και ελέγχου
  • Θέση σε λειτουργία εγκατάστασης αυτοματισμού
  • Εγκατάσταση λογισμικού αναφορών προς την διοίκηση
  • Τεκμηρίωση εγκατάστασης αυτοματισμού, εκπαίδευση και καθοδήγηση χειριστών
  • Υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
  • Εργασίες συντήρησης εγκατεστημένου εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων

  • Διαβάστε περισσότερα για το τελευταίο μας έργο