Αυτοματισμοί


Διαχείριση κυκλοφορίαςΑπόδοση και ασφάλεια

Με σταθερά αυξανόμενους κυκλοφοριακούς όγκους και μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών οδικής ασφαλείας, οι προδιαγραφές για την λειτουργία των σηράγγων γίνονται όλο και πιο απαιτητικές.
Η τεχνογνωσία της AS Automation System Hellas στις λύσεις Αυτοματισμού για σήραγγες, εγγυάται τον απρόσκοπτο έλεγχο του τι συμβαίνει μέσα σε αυτές. Αυτοματισμός LCS, VSLS, VMS, ανεμιστήρων απαγωγής καυσαερίων και φώτων, όλα λειτουργούν αρμονικά υπό τη συνεχή επιτήρηση και έλεγχο του λογισμικού σηράγγων της AS Automation System Hellas. 

Τα συστήματα μας αποτελούνται από PLC τελευταίας τεχνολογίας. Η κεντρική διαχείριση των σηράγγων γίνεται από πολλαπλά συστήματα SCADA με απεικόνιση και έλεγχο του εξοπλισμού της εγκατάστασης καθώς και συλλογή και καταγραφή δεδομένων. Ο χειριστής έχει πλήρη πρόσβαση στις παραμέτρους λειτουργίας.

Παρέχεται λειτουργία διαχείρισης κυκλοφορίας με τη μορφή προγραμματισμένων σεναρίων, όπου ο χειριστής επιλέγει εύκολα σενάριο ανάγκης και το λογισμικό αναλαμβάνει αυτόματα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλέστερη διαχείριση της κατάστασης. Το ειδικό λογισμικό της AS Automation System Hellas επιτρέπει την αλληλοκάλυψη διαφορετικών σεναρίων με το χειριστή να έχει τη δυνατότητα επιλογής του ενός ή του άλλου ή ακόμα και μέρος του σεναρίου.


Ειδικά για τις εγκαταστάσεις σηράγγων προσφέρουμε τα εξής:

  • Ανάπτυξη αυτοματισμού παρακολούθησης και ελέγχου
  • Ανάπτυξη αυτοματισμού παρακολούθησης και ελέγχου
  • Θέση σε λειτουργία εγκατάστασης αυτοματισμού
  • Εγκατάσταση λογισμικού αναφορών προς την διοίκηση
  • Τεκμηρίωση εγκατάστασης αυτοματισμού, εκπαίδευση και καθοδήγηση χειριστών
  • Υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
  • Εργασίες συντήρησης εγκατεστημένου εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα για το πιο πρόσφατο έργο μας