Αυτοματισμοί


Αναβαθμίζοντας το σύστημα σας σε Siemens Simatic S7Προκειμένου οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές μακροπρόθεσμα, ο εξοπλισμός τους πρέπει να προσαρμόζεται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες αναβάθμισης των παλιών συστημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς η οικονομική κρίση ελαχιστοποίησε τις επενδύσεις.

Στην πραγματικότητα, ένα σύγχρονο σύστημα αυτοματισμού όχι μόνο θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης, αλλά θα βελτιώσει την ασφάλεια και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Από την αύξηση της ταχύτητας και της αξιοπιστίας του συστήματος, μέχρι την σημαντική μείωση της κατανάλωσης πόρων, την σε βάθος πληροφόρηση αλλά και την δυνατότητα εύκολης και οικονομικής επέκτασης στο μέλλον, η επένδυση σε ένα σύγχρονο σύστημα αυτοματισμού θα έχει μια πολύ σημαντική απόδοση και γρήγορη απόσβεση.

Μια από τις πιο συχνές αναβαθμίσεις που συναντάμε είναι αυτή του Siemens Simatic S5. Ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα αυτοματισμού παγκοσμίως, το οποίο όμως έχει πάψει να υποστηρίζεται, και η Siemens προτείνει την μετάβαση στο σύστημα Simatic S7.

Η AS Hellas έχει ήδη δεκαετή εμπειρία στην αναβάθμιση συστημάτων της οικογένειας S5 έχοντας ολοκληρώσει πολλές μεταβάσεις στο σύστημα Simatic S7. Οι αναβαθμίσεις που έχουμε κάνει, έχουν γίνει με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβολές στο πρόγραμμα παραγωγής της Βιομηχανίας.

Μία φαινομενικά πολύπλοκη παρέμβαση, μετατρέπεται από την AS Hellas σε μία οργανωμένη και τυποποιημένη διαδικασία μετάβασης στα καινούργια συστήματα, με κόστος πολύ χαμηλότερο από ότι φαντάζονται οι περισσότεροι.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες αναβάθμισης τους συστήματος αυτοματισμού της εγκατάστασής σας.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τα σημαντικά οικονομικά και τεχνικά πλεονεκτήματα μιας ανάλογης αναβάθμισης.