Αυτοματισμοί


Βιολογικοί καθαρισμοίΓια να επιστρέψουν οι μονάδες Βιολογικού καθαρισμού το νερό καθαρό πίσω στον φυσικό του κύκλο, απαιτείται εκτεταμένη επεξεργασία με μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις. Η επίτευξη αυτού του στόχου, αποτελεσματικά και οικονομικά, αποτελεί για τον υπεύθυνο λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας μία μεγάλη πρόκληση.
Στην AS Automation System Hellas χρησιμοποιούμε την πάνω από 15 χρόνια εμπειρία μας στην αυτοματοποίηση βιολογικών καθαρισμών για να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση! Οι ολοκληρωμένες λύσεις μας βοηθούν την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων βιολογικού καθαρισμού, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν το ενεργειακό κόστος!

Διαχειριστείτε τις προκλήσεις των Βιολογικών καθαρισμών με τις λύσεις της AS Automation System Hellas και επωφεληθείτε από την αύξηση στην παραγωγικότητα, το χαμηλότερο κόστος επένδυσης και υλοποίησης καθώς και την δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η AS Automation System Hellas θα φροντίσει για την τεκμηρίωση της εγκατάστασης αυτοματισμού, την εκπαίδευση και καθοδήγηση των χρηστών, την υποστήριξη για όλη την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης καθώς και τις εργασίες της συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού.