Υπηρεσίες


Αυτοματισμός & Τεχνολογίες ΕλέγχουΕμπιστευθείτε τους ειδικούς και αυτοματοποιήστε τη λειτουργία της εγκατάστασής σας!

Από το 1996 παρέχουμε βελτιστοποιημένα συστήματα αυτοματισμού και λύσεις για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κτίρια. Οι αποτελεσματικές μας τεχνολογίες ελέγχου, εγγυώνται την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών ελέγχου της εγκατάστασης σας, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούν το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας σας (Total Cost of Ownership - TCO).

Έχουμε την τεχνογνωσία και την εκτεταμένη εμπειρία που απαιτείται για να αξιολογήσουμε τις απαιτήσεις του συστήματός σας και να σας παραδώσουμε ένα καλά σχεδιασμένο, συντηρήσιμο και επεκτάσιμο σύστημα αυτοματισμού, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Η εταιρική μας ομάδα ανάπτυξης του  λογισμικού, εγγυάται τον απρόσκοπτο και αποτελεσματικό προγραμματισμό της εφαρμογής σας, μένοντας προσηλωμένη στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών σας.

Ξεκινώντας από απλές και μικρές εφαρμογές, και φτάνοντας σε ολοκληρωμένες και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, τα κατά παραγγελία κατασκευασμένα συστήματα ελέγχου της AS, καθιστούν τις παραγωγικές σας λειτουργίες πιο αξιόπιστες, πιο αποδοτικές και πιο οικονομικές. Οι εξειδικευμένοι αυτοματιστές μας εκπαιδεύονται τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι λύσεις σας είναι «στην αιχμή» της τεχνολογίας αυτοματισμού.

Βιομηχανικός ή Κτιριακός Αυτοματισμός: Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε πλήρη συστήματα για τον έλεγχο των διεργασιών ή των εγκαταστάσεων με την μικρότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Τα συστήματά μας στοχεύουν στην αύξηση των ρυθμών παραγωγής και της παραγωγικότητας, στην διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης του εξοπλισμού, στην μείωση των χρόνων αναμονής και στην βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας του προϊόντος. Τα συστήματά μας είναι βασισμένα σε ελεγκτές και καθένα από αυτά είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας για τη μέγιστη ευκολία χρήσης και αποδοτικότητα. Η AS Automation System Hellas είναι πιστοποιημένος εξειδικευμένος συνεργάτης της Siemens για την ενσωμάτωση, τον προγραμματισμό και την αναβάθμιση των συστημάτων αυτοματισμού της Siemens. Από το 2009 είμαστε πιστοποιημένοι ως Siemens Solution Partner.

Παρακολούθηση και έλεγχος μέσω SCADA: Οι εξειδικευμένοι αυτοματιστές μας αναπτύσσουν συστήματα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων τοπικά, ή από απομακρυσμένα σημεία ελέγχου. Τα SCADA μας είναι σχεδιασμένα για να ικανοποιούν ακριβώς τις λειτουργικές ανάγκες κάθε εγκατάστασης. Οι εφαρμογές μας παρακολούθησης  σε πραγματικό χρόνο δίνουν τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής πρόσβασης μέσω του τοπικού δικτύου ή του δικτύου Internet. Η AS Automation System Hellas είναι πιστοποιημένος εξειδικευμένος συνεργάτης της Siemens για την ενσωμάτωση, τον προγραμματισμό και την αναβάθμιση των συστημάτων αυτοματισμού της Siemens. Από το 2009 είμαστε πιστοποιημένοι ως Siemens Solution Partner.

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων συστημάτων: Παρέχουμε τα απαραίτητα προϊόντα και τις υπηρεσίες για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων συστημάτων σας. Δεν χρειάζεται να αισθάνεστε παγιδευμένοι στο υφιστάμενο και παλιό σας σύστημα!  Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εκσυγχρονίσετε το εργοστάσιό σας με ασφάλεια και πάνω απ’ όλα χωρίς να διακοπεί η παραγωγή σας.

Επέκταση υφιστάμενων συστημάτων:  Μπορούμε να αναλάβουμε την απαραίτητη ενσωμάτωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας  για την επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων σας. Όλες οι λύσεις της AS είναι επεκτάσιμες, είναι ευέλικτες και «ανοικτές», έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε μελλοντική σας ανάγκη.

Συλλογή δεδομένων και αναφορές παραγωγής: Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μπορείτε  εύκολα να συλλέξετε, να αποθηκεύσετε δεδομένα και να λάβετε αναφορές με πληροφορίες των δεδομένων της παραγωγής σας σε πραγματικό χρόνο. Ακολουθήστε τη ιχνηλασιμότητα παραγωγής σας, ελέγξτε την αποδοτικότητα της εγκατάστασής σας και παραδώστε στα στελέχη διοίκησης της επιχείρησής σας υψηλής ποιότητας αναφορές και ανάλυση καταγραφών. Υπάρχουν έτοιμες και εύκολες στη χρήση προσχεδιασμένες αναφορές, που εγκαθίστανται εύκολα.