Μεγαλώνουμε και προσλαμβάνουμε
22/08/2018
Νέες πιστοποιήσεις για την AS HELLAS
07/11/2018

BACnet Airport Conference

Airport Building Automation

BACnet Airport Conference

Ο τομέας Κτιριακού Αυτοματισμού της  AS HELLAS συμμετείχε στο συνέδριο “BACnet Airport Conference” που έγινε στο Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης με βασικό θέμα τη ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Το πρωτόκολλο BACnet διαδραματίζει βασικό ρόλο στην τεχνική διαχείριση και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στα έργα Κτιριακού Αυτοματισμού. Σε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό  αερολιμένων, το BACnet έχει γίνει ο βασικός παράγοντας που διασφαλίζει την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των κτιρίων τους.

Καθώς τα κτίρια των Αεροδρομίων καλούνται να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια όλο και μεγαλύτερους όγκους ταξιδιωτών, τα θέματα και οι «βέλτιστες πρακτικές» που αναλύθηκαν στο Συνέδριο ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για αυτόν τον ευαίσθητο και ζωτικό τομέα της Οικονομίας.