Υπηρεσίες


Παράδοση εξοπλισμού & Θέση σε λειτουργίαΕμπιστευθείτε τους ειδικούς και ξενοιάστε ότι το εργοστάσιό σας θα παράγει εγκαίρως!

Οι υπηρεσίες Παράδοσης εξοπλισμού και Θέσης σε λειτουργία στοχεύουν στην επικύρωση της σωστής εγκατάστασης του εξοπλισμού, στην ακεραιότητα της κατασκευής, καθώς και στην επιβεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις παραδόθηκαν σε ασφαλή, αξιόπιστη και λειτουργική κατάσταση. Η σωστή παράδοση του εξοπλισμού και η θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης είναι κρίσιμη για την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης καλής λειτουργίας της εγκατάστασής σας και την μακροπρόθεσμη αξιοπιστία όλων των συστημάτων.
Η εξειδικευμένη ομάδα της εταιρίας μας, διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ελέγχους, πέραν των ενεργειών επίλυσης προβλημάτων, είτε είναι μέρος ενός έργου μελέτης-κατασκευής είτε αποτελούν το τελικό βήμα ενός υπό εξέλιξη έργου.