Υπηρεσίες


Τεκμηρίωση & ΕκπαίδευσηΕμπιστευθείτε τους ειδικούς και διασφαλίστε ότι το προσωπικό σας θα έχει την καλύτερη εκπαίδευση!

Με την ολοκλήρωση κάθε έργου παραδίδονται περιεκτικό εγχειρίδιο λειτουργίας και ένας πλήρης τεχνικός φάκελος για την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό, ώστε να βοηθήσουν τους χειριστές και το προσωπικό συντήρησης στην καθημερινή συντήρηση και φροντίδα του συστήματος.

Με την ολοκλήρωση κάθε έργου ακολουθείται λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης των χειριστών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό της εγκατάστασής σας είναι ικανό να τη λειτουργεί και να τη διατηρεί με ασφαλή, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις σας, με τη μέθοδο της διαδικασίας βήμα-προς-βήμα.