Μισός αιώνας καινοτομίας

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Pharmathen είναι μια μεγάλη πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία, της οποίας η καρδιά χτυπά από το 1969 στην Ελλάδα. Eίναι μία από τις πέντε ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ελλάδας (ανεξαρτήτως κλάδου), με τις εξαγωγές της να αντιπροσωπεύουν το 1% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας, ενώ δίνει δουλειά σε πάνω από 1.000 εργαζόμενους.

Με περισσότερους από 200 ερευνητές στο ανθρώπινο δυναμικό της σε Ελλάδα και εξωτερικό και  με δύο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής που διαθέτει,  στις Σάπες Ροδόπης, η Pharmathen στηρίζει την στρατηγική της για παγκόσμια ανάπτυξη σε δύο πυλώνες: την Έρευνα & Ανάπτυξη και την καθετοποιημένη παραγωγική της δυναμικότητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Στο εργοστάσιο της Pharmathen, βρίσκονται εγκατεστημένα διάφορα συστήματα ελέγχου που σχετίζονται με την διατήρηση των συνθηκών στους χώρους παραγωγής των φαρμάκων, την παραγωγή ψύξης & θέρμανσης, και τον έλεγχο των συνθηκών στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους εργασίας.

Επίσης στο εργοστάσιο είναι εγκατεστημένο ένα σύστημα EMS (Enviromental Monitoring System) το οποίο λειτουργεί αυτόνομα και σχετίζεται με τη πιστοποιημένη παρακολούθηση των συνθηκών σε συγκεκριμένους χώρους παραγωγής.

Τα παραπάνω συστήματα λειτουργούσαν αυτόνομα και η παρακολούθηση τους απαιτούσε τη χρήση διαφορετικών εφαρμογών. Σε συνέχεια της συνεργασίας που έχει συνάψει η AS Hellas με την εταιρεία Pharmathen, συζητήθηκε η λύση για την ενοποίηση των παραπάνω συστημάτων κάτω από μία κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης.

Αξιολογώντας τα συστήματα και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους, επιλέχθηκε η πλατφόρμα Desigo CC της εταιρείας Siemens, ως η καταλληλότερη λύση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η πλατφόρμα Desigo CC χρησιμοποιεί ως εγγενές πρωτόκολλο επικοινωνίας το BACnet και η σύνδεση των συστημάτων που χρησιμοποιούν το ίδιο πρωτόκολλο είναι ιδιαίτερα αποδοτική και αξιόπιστη. Επίσης προσφέρει τη διαχείριση validated δεδομένων και την παραγωγή ειδικών αναφορών που συμμορφώνονται με τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε λύσεις Pharma.

Τα συστήματα που αρχικά επιλέχθηκαν για τη σύνδεση τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα BACnet/LonMark και ΚΝΧ. Με τη χρήση κατάλληλων gateways και routers έγινε η μετατροπή των συγκεκριμένων πρωτοκόλλων σε πρωτόκολλο BACnet/IP. Με αυτή τη λύση, η πλατφόρμα Desigo CC επικοινωνεί παράλληλα με όλα τα συστήματα αλλά υποστηρίζεται και η αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων.

Οι χειριστές της πλατφόρμας, ως clients, παρακολουθούν και χειρίζονται ταυτόχρονα τα συστήματα σε ένα ομοιόμορφο γραφικό περιβάλλον. Ενημερώνονται για τις βλάβες που προκύπτουν, δημιουργούν και ορίζουν τα χρονοπρογράμματα, αξιολογούν και διαμορφώνουν τις καταγραφές και τις αναφορές. Η κάθε ομάδα χειριστών βλέπει τα συστήματα που τoυς αφορούν και ενημερώνεται απομακρυσμένα για τις μη φυσιολογικές καταστάσεις ή συμβάντα που πιθανόν να προκύψουν. Για τη διαχείριση των validated δεδομένων, η πλατφόρμα εξασφαλίζει τη διπλή έγκριση χειριστών, για κάθε ενέργεια που εφαρμόζεται στα συγκεκριμένα δεδομένα και την εισαγωγή σχολίων τα οποία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.


“Η κεντρική διαχείριση πολλών συστημάτων μέσω μιας κεντρικής πλατφόρμας δίνει αξία στα συστήματα που εμπλέκονται και επιτηρούνται καλύτερα.”


ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με τη νέα λύση σχεδιάζεται η ένταξη περισσοτέρων αυτόνομων συστημάτων που βρίσκονται εγκατεστημένα ή θα εγκατασταθούν στο εργοστάσιο της Pharmathen. Το πρωτόκολλο BACnet σε επίπεδο IP είναι αυτό που προτιμάται πλέον για κάθε νέο σύστημα που σχεδιάζεται προς εγκατάσταση, προσφέροντας την ομοιομορφία στην επικοινωνία και στη διασύνδεση με την κεντρική πλατφόρμα Desigo CC.

Η κεντρική διαχείριση πολλών συστημάτων μέσω μιας κεντρικής πλατφόρμας δίνει αξία στα συστήματα που εμπλέκονται και επιτηρούνται καλύτερα. Οι χειριστές νοιώθουν ασφάλεια έχοντας τον έλεγχο τους κάτω από ένα ομοιόμορφο περιβάλλον χειρισμού.