Γραμμές Παραγωγής


ΓαλακτοβιομηχανίεςΠαραγωγικότητα και Οικονομία

H Παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών είναι μια σημαντική αγορά με μικρά περιθώρια κέρδους, παρά τις μεγάλες ποσότητες που παράγονται και καταναλώνονται! Προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τις εταιρίες του κλάδου ως μέσο βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους. Σε αυτή την πολύ ανταγωνιστική αγορά, οι Γαλακτοβιομηχανίες που αναζητούν καλύτερη ποιότητα και υψηλότερα περιθώρια κέρδους, χρειάζεται να αξιολογήσουν πολύ προσεκτικά τις επιλογές τους και να προσπαθήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των επενδύσεών τους.

Μπορούμε να βοηθήσουμε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην παραγωγική διαδικασία Γαλακτοκομικών προϊόντων. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και τοποθετούμε πλήρεις βιομηχανικές μονάδες, αυτόματες γραμμές παραγωγής για Γιαούρτι και Γάλα, και εξοπλισμό πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες των πελατών μας. Τους βοηθούμε να γίνουν πιο παραγωγικοί, ευέλικτοι και κερδοφόροι.

Εδώ και 25 χρόνια έχουμε ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό έργων στις σημαντικότερες εταιρίες παραγωγής Γαλατος, Γιαουρτιού και Τυριού, συμμετέχοντας ενεργά στον εκσυγχρονισμό της του κλάδου.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις παραγωγής γάλακτος και γιαουρτιού προσφέρουμε τα εξής:

• Καθορισμό προδιαγραφών παραγωγής και ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός
• Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού παραγωγής
• Εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής και διασύνδεσή του
• Θέση σε λειτουργία παραγωγικής μονάδας
• Τεκμηρίωση εγκατάστασης, εκπαίδευση και καθοδήγηση χειριστών
• Υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
• Εργασίες συντήρησης εγκατεστημένου εξοπλισμού
• Εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων

Η προσέγγιση της εταιρίας δεν αφορά μόνο στην παροχή εξοπλισμού ή υπηρεσίας μεμονωμένα, αλλά είναι ολιστική. Εστιάζει στην απόδοση της παραγωγής τελικού προϊόντος συνολικά, καθώς και στην καλύτερη χρήση όλων των παραγωγικών πόρων για μεγαλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα της εγκατάστασης. Σε αυτή την λογική, οι ολοκληρωμένες της λύσεις προβλέπουν και είναι έτοιμες για μελλοντικές επεκτάσεις. Ταυτόχρονα, το λογισμικό της AS HELLAS για την λειτουργία της παραγωγής μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης, κάνοντας έτσι το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ιδιαίτερα ελκυστικό.
Διαβάστε περισσότερα για το πιο πρόσφατο έργο μας.


Ειδικές προκατασκευασμένες μονάδες για ΓαλακτοβιομηχανίεςΜειώστε το χρόνο παράδοσης και το κόστος επένδυσης

Η AS Automation System Hellas εκτός από τη δυνατότητα παροχής λύσεων για την κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, παρέχει και έτοιμες δοκιμασμένες αυτόματες προκατασκευασμένες μονάδες με μικρό χρόνο παράδοσης και εύκολη εγκατάσταση.
Οι μονάδες προσφέρονται με ευέλικτο λογισμικό αυτοματισμού και αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας για να μπορούν ακόμα και άπειροι χειριστές να τις θέσουν εύκολα και γρήγορα σε λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα