Γραμμές Παραγωγής


Τρόφιμα & ΠοτάΕυελιξία και παραγωγικότητα

Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών που σχετίζεται άμεσα με τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό Παγκοσμίως. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα ολοένα και πιο αυστηρό πλαίσιο κανονισμών και νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, και μια εγρήγορση των καταναλωτών για θέματα υγείας και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι παραγωγοί του κλάδου αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στο να παραμείνουν κερδοφόροι! Στην AS Automation System Hellas, βοηθούμε τους πελάτες μας να τις αντιμετωπίσουν, εγκαθιστώντας εξειδικευμένες λύσεις για τις ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας. Ξεκινώντας από τον σχεδιασμό μέχρι και την επιτυχημένη εκκίνηση λειτουργίας, οι λύσεις μας εγγυώνται αποτελέσματα με υψηλά επίπεδα ασφάλειας, παραγωγικότητας και ενεργειακής απόδοσης!

Οι πελάτες μας απολαμβάνουν βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και υψηλή ευελιξία με το μικρότερο δυνατό κόστος επένδυσης.

Ειδικά για τις εγκαταστάσεις τροφίμων & ποτών προσφέρουμε τα εξής:
  • Καθορισμό προδιαγραφών παραγωγής και ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός
  • Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού παραγωγής
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής και διασύνδεσή του
  • Θέση σε λειτουργία παραγωγικής μονάδας
  • Τεκμηρίωση εγκατάστασης, εκπαίδευση και καθοδήγηση χειριστών
  • Υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
  • Εργασίες συντήρησης εγκατεστημένου εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό και βελτιώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων


Ειδικές προκατασκευασμένες μονάδες για Βιομηχανίες Τροφίμων & ΠοτώνΜειώστε το χρόνο παράδοσης και το κόστος επένδυσης

Η AS Automation System Hellas εκτός από τη δυνατότητα παροχής λύσεων για την κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, παρέχει και έτοιμες δοκιμασμένες αυτόματες προκατασκευασμένες μονάδες με μικρό χρόνο παράδοσης και εύκολη εγκατάσταση.
Προσφέρονται με ευέλικτο λογισμικό αυτοματισμού και αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας για να μπορούν ακόμα και άπειροι χειριστές να τις θέσουν εύκολα και γρήγορα σε λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα