Γραμμές Παραγωγής


Ειδικά προκατασκευασμένες μονάδεςΜειώστε το χρόνο παράδοσης και το κόστος επένδυσης

Η AS Hellas εκτός από τη δυνατότητα παροχής λύσεων σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες για την κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, παρέχει και έτοιμες δοκιμασμένες αυτόματες προκατασκευασμένες μονάδες με μικρό χρόνο παράδοσης και εύκολη εγκατάσταση. Οι μονάδες προσφέρονται με ευέλικτο λογισμικό αυτοματισμού και αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας, για να μπορούν ακόμα και άπειροι χειριστές να τις θέσουν εύκολα και γρήγορα σε λειτουργία.
Όλες οι παρακάτω προκατασκευασμένες μονάδες παρέχονται με συγκεκριμένο εξοπλισμό των μεγαλύτερων και πιο αναγνωρισμένων κατασκευαστών του εξωτερικού. Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα εγκεκριμένου εξοπλισμού και από τις ποικίλες επιλογές αυτοματισμού της AS Hellas ανάλογα με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της εγκατάστασής σας.


Έτοιμες προκατασκευασμένες μονάδες καθαρισμού C.I.P.


CENTRASIP

Κεντρική μονάδα CIP για αυτόματο καθαρισμό


Αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση για εγκαταστάσεις όλων των μεγεθών. Φέρει ενσωματωμένες τις δεξαμενές διαλυμάτων για πλήρη ανάκτηση και μεγάλη οικονομία χρήσης χημικών και νερού, ενώ παρέχεται έτοιμη για την θέση σε αυτόματη λειτουργία. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας είναι διαθέσιμες για ρύθμιση από το χειριστή. Κατάλληλη για καθαρισμό σωληνώσεων, δεξαμενών, μηχανών συσκευασίας και λοιπού εξοπλισμού. (CENTRASIP Brochure)
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιγραφή CENTRASIP
Δυναμικότητα CIP Από 10 m3/h έως 100 m3/h
Χωρητικότητα Δεξαμενών Από 2.000 Lt έως 15.000 Lt
Ποιότητα υλικών Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L
Διαστάσεις Μ x Π x Υ Από 4.500 x 1.300 x 2.575 mm
Κατανάλωση ατμού Από 400 kg/h στα 3,5 bar
Κατανάλωση νερού Από 10.000 Lt/h
Ποιότητα αέρα Πεπιεσμένος αέρας 7 bar απουσία λαδιού
Ισχύς Από 2,2 KW, 400VAC, 50Hz
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95οC
Βάρος Από 1.500 kg
Προδιαγραφές Αυτοματισμού
HMI Οθόνη Αφής Από 6” up to 15”
Προγράμματα καθαρισμού Έως 10 διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού
Δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας αντλίας
Δυνατότητα λειτουργίας συντήρησης
Ώρες λειτουργίας/Ένδειξη συντήρησης
Δικλείδες Ασφαλείας κατά την λειτουργία
Ένδειξη τελευταίου CIP ανά κύκλο καθαρισμού
Τάσεις θερμοκρασίας, ροής, αγωγιμότητας
Πλήρεις οδηγίες λειτουργίας στην Αγγλική γλώσσα
Χημική δοσολογία απολύμανσης Κατ’ επιλογή
Λειτουργία προθέρμανσης Κατ’ επιλογή
Βιομηχανικό PC πάνελ Κατ’ επιλογή
Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό SCADA Κατ’ επιλογή
Έως 32 προγράμματα καθαρισμού Κατ’ επιλογή
Μόντεμ Απομακρυσμένου Service Κατ’ επιλογή

CIPLAS

Τοπική αυτόματη μονάδα CIP


H έτοιμη λύση για εγκαταστάσεις όλων των μεγεθών. Αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα καθαρισμού που μπορεί να εγκατασταθεί κοντά στον εξοπλισμό παραγωγής. Οι μικρές της διαστάσεις και η μικρή απόσταση από τους στόχους καθαρισμού, την καθιστούν ιδανικό εργαλείο ειδικά για δύσκολους καθαρισμούς. Παρέχεται έτοιμη για τη θέση σε αυτόματη λειτουργία ενώ όλες οι παράμετροι λειτουργίας είναι διαθέσιμες για ρύθμιση από το χειριστή. Μπορεί να εγκατασταθεί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες μονάδες CIPLAS κεντρικά. Μπορεί να συνδυαστεί με πρόσθετη εγκατάσταση δεξαμενών διαλυμάτων για ανάκτηση χημικών και μεγαλύτερη οικονομία. Κατάλληλη για καθαρισμό σωληνώσεων, δεξαμενών, μηχανών συσκευασίας και λοιπού εξοπλισμού. (CIPLAS Brochure)
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιγραφή CIPLAS
Δυναμικότητα CIP Από 10 m3/h έως 100 m3/h
Χωρητικότητα Δεξαμενών Από 200 Lt έως 1.000 Lt
Ποιότητα υλικών Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L
Διαστάσεις Μ x Π x Υ Από 1.500 x 2.600 x 2.300 mm
Κατανάλωση ατμού Από 400 kg/h στα 3,5 bar
Κατανάλωση νερού Από 10.000 Lt/h
Ποιότητα αέρα Πεπιεσμένος αέρας 7 bar απουσία λαδιού
Ισχύς Από 2,2 KW, 400VAC, 50Hz
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95οC
Βάρος Από 1.500 kg
Προδιαγραφές Αυτοματισμού
HMI Οθόνη Αφής Από 6” έως 15”
Προγράμματα καθαρισμού Έως 10 διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού
Δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας αντλίας
Δυνατότητα λειτουργίας συντήρησης
Ώρες λειτουργίας/Ένδειξη συντήρησης
Δικλείδες Ασφαλείας κατά την λειτουργία
Ένδειξη τελευταίου CIP ανά κύκλο καθαρισμού
Τάσεις θερμοκρασίας, ροής, αγωγιμότητας
Πλήρεις οδηγίες λειτουργίας στην Αγγλική γλώσσα
Χημική δοσολογία απολύμανσης Κατ’ επιλογή
Λειτουργία προθέρμανσης Κατ’ επιλογή
Βιομηχανικό PC πάνελ Κατ’ επιλογή
Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό SCADA Κατ’ επιλογή
Έως 32 προγράμματα καθαρισμού Κατ’ επιλογή
Μόντεμ Απομακρυσμένου Service Κατ’ επιλογή

Έτοιμες προκατασκευασμένες μονάδες παστερίωσης


GALAXIAS

Αυτόματη μονάδα Παστερίωσης γάλατος


Αποτελεί την έτοιμη λύση αυτόματης παστερίωσης γάλακτος για εγκαταστάσεις οποιουδήποτε μεγέθους. Φέρει ενσωματωμένο τον εξοπλισμό, και έτοιμες συνδέσεις για εξωτερικό εξοπλισμό (διαχωριστή, ομογενοποιό, αποσμητή, τυποποιητή λιποπεριεκτικότητας, μεγάλη παραμονή κλπ) και είναι έτοιμη για τη θέση σε λειτουργία. Όλες οι παράμετροι λειτουργίας είναι διαθέσιμες για ρύθμιση από το χειριστή. Παρέχεται με διαφορετικά επίπεδα αυτοματοποίησης, ενώ μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε υπάρχουσα εγκατάσταση. (GALAXIAS Brochure)
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιγραφή GALAXIAS
Δυναμικότητα Από 3 m3/h έως 25 m3/h
Χωρητικότητα Δεξαμενών Από 200 Lt έως 500 Lt
Ποιότητα υλικών Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L
Διαστάσεις Μ x Π x Υ Από 3.000 x 2.000 x 2.400 mm
Κατανάλωση ατμού Από 100 kg/h στα 3,5 bar
Κατανάλωση νερού Από 2.000 Lt/h
Ποιότητα αέρα Πεπιεσμένος αέρας 7 bar απουσία λαδιού
Ισχύς Από 5 KW, 400VAC, 50Hz
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 72-92οC
Βάρος Από 2.000 kg
Προδιαγραφές Αυτοματισμού
HMI Οθόνη Αφής Από 6” έως 15”
Προγράμματα Θερμοκρασίες Εξόδου για παραγωγή Γιαουρτιού ή Τυριού
Δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας αντλίας
Δυνατότητα λειτουργίας συντήρησης
Ώρες λειτουργίας/Ένδειξη συντήρησης
Δικλείδες Ασφαλείας κατά την λειτουργία
Αυτόματη Ρύθμιση Θερμοκρασίας Παστερίωσης
Τάσεις θερμοκρασίας, ροής, πίεσης
Πλήρεις οδηγίες λειτουργίας στην Αγγλική γλώσσα
Βιομηχανικό PC πάνελ Κατ’ επιλογή
Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό SCADA Κατ’ επιλογή
Καταγραφή Δεδομένων / Αναφορές Κατ’ επιλογή
Μόντεμ Απομακρυσμένου Service Κατ’ επιλογή

GALAXIAS USA

Παστερίωση με πρότυπα Β. Αμερικής


Η πολύ αποδοτική μονάδα παστερίωσης GALAXIAS, έχει εγκατασταθεί επιτυχώς τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στον Καναδά, αφού καλύπτει πλήρως τα πρότυπα της Βόρειας Αμερικής (PMO).
Εκτός από την αποτελεσματική αυτόματη λειτουργία της, η μονάδα είναι ικανή για κοινή χρήση δεδομένων μέσω εταιρικών δικτύων και ενσωματώνεται εύκολα σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις SCADA.
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιγραφή GALAXIAS
Δυναμικότητα Από 3 m3/h έως 25 m3/h
Χωρητικότητα Δεξαμενών Από 200 Lt έως 500 Lt
Ποιότητα υλικών Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L
Διαστάσεις Μ x Π x Υ Από 3.000 x 2.000 x 2.400 mm
Κατανάλωση ατμού Από 100 kg/h στα 3,5 bar
Κατανάλωση νερού Από 2.000 Lt/h
Ποιότητα αέρα Πεπιεσμένος αέρας 7 bar απουσία λαδιού
Ισχύς Από 5 KW, 400VAC, 60Hz
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 72-92οC
Βάρος Από 2.000 kg
Προδιαγραφές Αυτοματισμού
HMI Οθόνη Αφής Από 6” έως 15”
Προγράμματα Θερμοκρασίες Εξόδου για παραγωγή Γιαουρτιού ή Τυριού
Δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας αντλίας
Δυνατότητα λειτουργίας συντήρησης
Ώρες λειτουργίας/Ένδειξη συντήρησης
Δικλείδες Ασφαλείας κατά την λειτουργία
Αυτόματη Ρύθμιση Θερμοκρασίας Παστερίωσης
Τάσεις θερμοκρασίας, ροής, πίεσης
Πλήρεις οδηγίες λειτουργίας στην Αγγλική γλώσσα
Βιομηχανικό PC πάνελ Κατ’ επιλογή
Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό SCADA Κατ’ επιλογή
Καταγραφή Δεδομένων / Αναφορές Κατ’ επιλογή
Μόντεμ Απομακρυσμένου Service Κατ’ επιλογή

ALMAS

Μονάδα αυτόματης παστερίωσης άλμης


Παστερίωση άλμης για την παραγωγή λευκού τυριού. Η άλμη πολλές φορές πρέπει να υποστεί θερμική επεξεργασία (παστερίωση) για να μειωθεί το μικροβιακό της φορτίο. Η διαβρωτικότητα των θερμών αλατούχων διαλυμάτων και η καθίζηση των ανόργανων αλάτων αποτελούν παράγοντες που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού
Για το λόγο αυτό, η μονάδα ALMAS είναι κατασκευασμένη με ειδικά κράματα υλικών για να αντέχει το περιβάλλον με υψηλή οξύτητα.
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιγραφή ALMAS
Δυναμικότητα Από 1 m3/h έως 5 m3/h
Χωρητικότητα Δεξαμενών Από 200 Lt
Ποιότητα υλικών Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L / Τιτάνιο
Διαστάσεις Μ x Π x Υ 3.00 x 2.000 x 2.400 mm
Κατανάλωση ατμού Από 25 kg/h στα 3,5 bar
Κατανάλωση νερού Από 1.000 Lt/h
Ποιότητα αέρα Πεπιεσμένος αέρας 7 bar απουσία λαδιού
Ισχύς Από 2,2 KW, 400VAC, 50Hz
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90οC
Βάρος Από 1.500 kg
Προδιαγραφές Αυτοματισμού
HMI Οθόνη Αφής Από 6” έως 15”
Δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας αντλίας
Δυνατότητα λειτουργίας συντήρησης
Ώρες λειτουργίας/Ένδειξη συντήρησης
Δικλείδες Ασφαλείας κατά την λειτουργία
Αυτόματη Ρύθμιση Θερμοκρασίας Παστερίωσης
Τάσεις θερμοκρασίας, ροής, πίεσης
Πλήρεις οδηγίες λειτουργίας στην Αγγλική γλώσσα
Βιομηχανικό PC πάνελ Κατ’ επιλογή
Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό SCADA Κατ’ επιλογή
Καταγραφή Δεδομένων / Αναφορές Κατ’ επιλογή
Μόντεμ Απομακρυσμένου Service Κατ’ επιλογή

AS Μονάδα τυποποίησης γάλακτος

Ρύθμιση ροής κρέμας και διαχείριση περιεκτικότητας σε λίπος


Η μονάδα τυποποίησης Γάλακτος της AS είναι σχεδιασμένη για συνεχή τυποποίηση γάλακτος και είναι έτοιμη να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε μονάδα παστερίωσης σε συνδυασμό με ένα διαχωριστή γάλακτος.

Το νωπό γάλα χωρίζεται από τον διαχωριστή σε αποβουτυρωμένο γάλα και κρέμα. Σύμφωνα με τη συνταγή, ένα τελικό προϊόν σχηματίζεται από το μίγμα του αποβουτυρωμένου γάλακτος και ένα ποσοστό της κρέμας που διαχωρίζεται και δοσολογείται πίσω στο γάλα. Η περίσσεια κρέμα συλλέγεται ή αποστέλλεται για περαιτέρω επεξεργασία. Αυτή η μέθοδος τυποποίησης όχι μόνο παρέχει ένα τελικό προϊόν υψηλής ποιότητας και εξοικονομεί σημαντικό χρόνο λειτουργίας, αλλά επίσης εξοικονομεί σημαντικά ποσά σε ετήσια βάση σε σύγκριση με μία χειροκίνητη μέθοδο η οποία δεν παρουσιάζει την ίδια ακρίβεια.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιγραφή ADJUSTAS
Δυναμικότητα Από 3 m3/h έως 20 m3/h
Ποιότητα υλικών Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L
Διαστάσεις Μ x Π x Υ 1.200 x 800 x 2.150 mm
Ποιότητα αέρα Πεπιεσμένος αέρας 7 bar απουσία λαδιού
Ισχύς 0,5 KW, 200-400VAC, 50Hz
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 45ο-65οC
Βάρος Από 500 kg
Προδιαγραφές Αυτοματισμού
HMI Οθόνη Αφής Από 6” έως 15” (Προαιρετικά)
Έξοδοι Γάλα με καθορισμένα λιπαρά - Κρέμα για αποθήκευση σε δεξαμενή – Κρέμα προς εμφιάλωση
Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό SCADA
Δυνατότητα λειτουργίας συντήρησης
Ώρες λειτουργίας/Ένδειξη συντήρησης
Δικλείδες Ασφαλείας κατά την λειτουργία
Τάσεις θερμοκρασίας, ροής
Πλήρεις οδηγίες λειτουργίας στην Αγγλική γλώσσα
Βιομηχανικό PC πάνελ Κατ’ επιλογή
Καταγραφή Δεδομένων / Αναφορές Κατ’ επιλογή
Μόντεμ Απομακρυσμένου Service Κατ’ επιλογή

AS Μονάδα τυποποίησης γάλακτος


Άλλος εξοπλισμός


CHEAS HOLDER

Μονάδα παραμονής για παραγωγή τυριού


Αποτελεί την ιδανική λύση για παραδοσιακά τυροκομεία. Παρέχει μεγάλους χρόνους παραμονής για να είναι δυνατή η χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία παστερίωσης για καλύτερη γεύση τυριού. Προσφέρεται με έτοιμη εγκατάσταση για CIP. Προσφέρεται είτε ως ανοικτή είτε ως κλειστή παραμονή. Στην ανοικτή παραμονή παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου παραμονής. Τυπικός χρόνος παραμονής 12 λεπτά. Προσφέρεται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με την αυτόματη παστερίωση GALAXIAS.

YOGAS HOLDER

Μονάδα παραγωγής για την παραγωγή Γιαουρτιού


Αποτελεί τη λύση για εγκαταστάσεις παραγωγής γιαούρτης. Παρέχει τον σωστό χρόνο παραμονής για παραγωγή γιαούρτης. Υπάρχει δυνατότητα παροχής εξοπλισμού για ξεχωριστό καθαρισμό απευθείας από το CIP για αποτελεσματικότερο πλύσιμο. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής είτε σε μήκος είτε σε σπείρα κατά ύψος (μέγεθος μικρής δεξαμενής). Προσφέρεται είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με την αυτόματη παστερίωση GALAXIAS.

THERMAS

Αυτόματη μονάδα θέρμανσης


Αποτελεί την ιδανική λύση για αυτόματη θέρμανση γάλακτος σε σειρά ή σε ανακυκλοφορία. Κατάλληλο για όλες τις γαλακτοβιομηχανίες, επιτυγχάνει ομαλή και σταδιακή θέρμανση του γάλακτος στο επιθυμητό επίπεδο. Παρέχεται με την δυνατότητα οριοθέτησης της θερμοκρασίας στόχου από τον χειριστή.

Κατάλληλη μονάδα για την παραγωγή set γιαούρτης με ειδική διαστασολόγηση εξοπλισμού για προστασία “milk burning”.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιγραφή THERMAS
Δυναμικότητα Από 2 m3/h έως 20 m3/h
Ποιότητα υλικών Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L
Διαστάσεις Μ x Π x Υ Από 1.800 x 900 x 1.300 mm
Κατανάλωση ατμού Από 80 kg/h στα 3,5 bar
Κατανάλωση νερού Μόνο για την αναπλήρωση του κλειστού κυκλώματος
Ποιότητα αέρα Πεπιεσμένος αέρας 7 bar απουσία λαδιού
Ισχύς Από 0,5 KW, 400VAC, 50Hz
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95οC
Βάρος Από 300 kg
Προδιαγραφές Αυτοματισμού
Πλήρεις οδηγίες λειτουργίας στην Αγγλική γλώσσα
HMI Οθόνη Αφής Κατ’ επιλογή
Δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας αντλίας Κατ’ επιλογή
Ώρες λειτουργίας/Ένδειξη συντήρησης Κατ’ επιλογή
Τάσεις θερμοκρασίας, ροής, πίεσης Κατ’ επιλογή
Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό SCADA Κατ’ επιλογή

JUICAS 

Αυτόματη μονάδα δοσομέτρησης για χυμούς και άλλα υγρά τρόφιμα


Μια συμπαγής, φορητή και εύκαμπτη μονάδα δοσομέτρησης για την ανάμιξη χυμών, τσαγιού, smoothies και άλλων υγρών προϊόντων.

Η JUICAS μεταφέρει με ακρίβεια τα μεμονωμένα συστατικά για την παρασκευή του τελικού προϊόντος, χρησιμοποιώντας μετρητή ροής και μονάδα ελέγχου δοσολογίας PLC.

Με ρυθμό ροής έως 9.000 l/h (ανάλογα με το προϊόν), είναι εύκολο να καθαριστεί και να συντηρηθεί και έχει μακρύ κύκλο ζωής.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Τεχνικές Προδιαγραφές
Περιγραφή JUICAS
Δυναμικότητα Από 5 m3/h έως 25 m3/h
Ποιότητα υλικών Ανοξείδωτος Χάλυβας 316L
Διαστάσεις Μ x Π x Υ Από 1.00 x 800 x 1.300 mm
Ποιότητα αέρα Πεπιεσμένος αέρας 7 bar απουσία λαδιού
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 95οC
Βάρος Από 150 kg
Προδιαγραφές Αυτοματισμού
HMI Οθόνη Αφής Από 6” έως 15”
Ώρες λειτουργίας/Ένδειξη συντήρησης
Πλήρεις οδηγίες λειτουργίας στην Αγγλική γλώσσα
Τάσεις θερμοκρασίας, ροής, πίεσης Κατ’ επιλογή
Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό SCADA Κατ’ επιλογή