Υπηρεσίες


Υπεργολαβία & ΑνάθεσηΕμπιστευθείτε τους ειδικούς και δώστε υπεργολαβία τον πονοκέφαλό σας!

Χάρη στην εξειδίκευσή μας, τις τεχνικές ικανότητες και την εξειδίκευση μας στον τομέα του αυτοματισμού και της κατασκευής γραμμών παραγωγής, είμαστε στη θέση να συνάψουμε συμβάσεις υπεργολαβίας ή ανάθεσης με ηγέτιδες κατασκευαστικές εταιρίες. Έχουμε αποδειχθεί έμπιστοι υπεργολάβοι για περισσότερα από 15 χρόνια, επιδεικνύοντας αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εχεμύθεια σε συνδυασμό με τις σταθερές υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας.

Οι μηχανικοί μας είναι ικανοί να εργαστούν σε μία πληθώρα διαφορετικών εγκαταστάσεων και αναλαμβάνουμε υπεργολαβίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.